My Page Title

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện Thăng Long – (“ Công ty ETL ”) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về sự đồng hành của Quý Khách hàng trong suốt thời gian qua.

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012 ;

Căn cứ Nghị định số 137/ 2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT - BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT; Thông tư số 06/ 2021 / TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT - BCT

Quyết định số 377 /QĐ-EVN ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân ;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ -BCT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Nhằm đảm bảo quyền lợi sử dụng điện theo đơn giá nhà nước, Công ty ETL công bố giá bán lẻ điện (Đơn giá chưa bao gồm VAT) như sau:

TT

Nhóm đối tượng Khách hàng

Giá bán điện

(đồng/kWh)

I

Giá bán lẻ điện cho Kinh doanh

a) Giờ bình thường

2.746

b) Giờ thấp điểm

1.671

c) Giờ cao điểm

4.724

II

Giá bán lẻ điện cho Sinh hoạt

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.728

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.786

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.074

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.612

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.919

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

3.015

III

Giá bán lẻ điện cho Chiếu sáng công cộng

1.940

Thời gian áp dụng việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2023

Mọi chi tiết cần hướng dẫn thêm Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện Thăng Long qua tổng đài số 1900633505 để được hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác và phối hợp tích cực từ Quý Khách hàng.

Trân trọng thông báo./.